Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
TheJedi
Xuất hiện:
3 Tháng bảy 2012
Châm ngôn
Handle the force and keep the world safe from evil.
Giới thiệu về
Build a formidable force of team members and learn to become better players. Also to teach lessons to the enemies of the FORCE.
Trang web
NA
Xếp hạng của Team
The Jedi Masters Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[TheJedi]Baldwin_IV Người lập Team 3 Tháng bảy 2012 24 Tháng bảy 2017 - 7:23 am
[TheJedi]Jiggsy Jedi Council 15 Tháng chín 2013 Hôm nay, 1:59 am
[TheJedi]Jupe Jedi Council 22 Tháng tám 2013 Hôm qua, 2:08 pm
+[TheJedi]Genette Jedi Council 10 Tháng bảy 2012 17 Tháng chín 2017 - 10:38 pm
[TheJedi]Timotheus_ Jedi Council 20 Tháng hai 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
DaRuski__ Jedi Council 29 Tháng mười 2015 17 Tháng chín 2017 - 5:04 am
[TheJedi]influenzinho Jedi General 14 Tháng mười hai 2015 14 phút trước
Yelur Jedi General 20 Tháng năm 2016 Hôm nay, 5:59 pm
_Mattheus_ Jedi General 7 Tháng năm 2017 16 Tháng mười 2017 - 11:22 am
squeak Jedi General 24 Tháng năm 2016 11 Tháng mười một 2017 - 12:16 pm
[TheJedi]sanderista Jedi General 16 Tháng hai 2017 18 Tháng ba 2017 - 1:24 am
[TheJedi]chaos_2_win Jedi General 21 Tháng một 2014 Hôm nay, 12:48 pm
[TheJedi]King_Nos Jedi Master 23 Tháng một 2016 30 Tháng mười 2017 - 4:45 pm
[TheJedi]Anti_Coup_Egy Jedi Master 17 Tháng tám 2014 Hôm nay, 4:11 pm
[TheJedi]putzinho Jedi Master 16 Tháng mười hai 2015 13 Tháng bảy 2017 - 10:15 am
_Kellar_ Jedi Master 13 Tháng tám 2015 Hôm nay, 8:33 pm
[TheJedi]MaGiKaL Jedi Master 26 Tháng một 2017 Hôm qua, 1:06 pm
INeedMoney Jedi Master 27 Tháng mười 2015 5 Tháng mười 2017 - 11:55 pm
[TheJedi]MC_Trance Jedi Knight 24 Tháng chín 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[TheJedi]Dixit_ Jedi Knight 9 Tháng một 2016 Hôm qua, 4:53 pm
MaSmOrRa Jedi Knight 7 Tháng chín 2013 Hôm nay, 6:23 pm
[TheJedi]Ganji Jedi Knight 24 Tháng chín 2015 12 Tháng mười một 2017 - 5:49 pm
samao Jedi Knight 19 Tháng ba 2016 15 Tháng mười một 2017 - 10:15 am
[TheJedi]Ryujin_ Jedi Knight 30 Tháng sáu 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[TheJedi]PranPineapple Jedi Knight 24 Tháng mười 2013 Hôm qua, 4:32 pm
[TheJedi]ClockWork88 Jedi Knight 13 Tháng hai 2017 Hôm nay, 6:09 am
[TheJedi]UnGuessable Jedi Knight 6 Tháng một 2017 26 Tháng mười 2017 - 4:01 pm
[TheJedi]Tenacity Jedi Knight 2 Tháng tám 2017 Hôm nay, 6:41 pm
[TheJedi]Saladin__ Jedi Knight 26 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 5:09 pm
[TheJedi]DestroyHumanity Jedi Knight 6 Tháng chín 2017 12 Tháng mười một 2017 - 6:44 pm
[TheJedi]tegla Jedi Knight 31 Tháng một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[TheJedi]Wallsplash Jedi Knight 19 Tháng mười 2016 Hôm nay, 5:47 pm
[TheJedi]col_mongo Padawan 8 Tháng mười 2016 Hôm nay, 3:51 pm
[TheJedi]smoke_break Padawan 23 Tháng mười một 2016 15 Tháng mười 2017 - 3:39 pm
12xxsuxplayer Padawan 4 Tháng hai 2017 20 Tháng tám 2017 - 6:12 am
Rhin0 Padawan 26 Tháng một 2017 15 Tháng mười một 2017 - 5:01 pm
[TheJedi]Kig0 Padawan 29 Tháng năm 2017 26 Tháng chín 2017 - 9:52 pm
[TheJedi]Nicole Padawan 2 Tháng mười 2015 Hôm qua, 2:30 am
[TheJedi]__Jonny Padawan 21 Tháng ba 2017 15 Tháng mười một 2017 - 12:49 pm
[TheJedi]VanGaal Jedi Apprentice 18 Tháng mười 2012 5 Tháng mười một 2017 - 5:39 pm
Covfefe_ Clone 16 Tháng bảy 2014 9 Tháng chín 2017 - 12:50 pm
[TheJedi]AmeliaPond_ Clone 27 Tháng một 2017 22 Tháng hai 2017 - 2:43 pm
DM_robot Clone 21 Tháng mười hai 2015 14 Tháng mười một 2017 - 1:39 pm
GdayChamp Clone 9 Tháng mười một 2014 Hôm qua, 3:07 pm
[TheJedi]Timotheis_ Clone 14 Tháng tư 2016 6 Tháng chín 2017 - 4:08 pm
_Arch_PuMpkiN__ Clone 15 Tháng tư 2014 Hôm qua, 1:06 pm
[TheJedi]DearMama Clone 3 Tháng tư 2016 1 Tháng năm 2016 - 3:39 am
MangoBread Clone 24 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 2:33 pm
[TheJedi]Augustus_ Clone 4 Tháng ba 2014 30 Tháng năm 2017 - 12:05 pm
GreyIsBeautiful Clone 1 Tháng sáu 2013 14 Tháng mười 2017 - 10:33 pm
[TheJedi]R1Me Clone 17 Tháng hai 2017 Hôm qua, 5:23 pm
[TheJedi]Pue Clone 5 Tháng mười một 2015 Hôm nay, 5:31 pm
[TheJedi]MaX__RunNeR Inactive 21 Tháng tám 2016 Hôm qua, 1:06 am
[TheJedi]MaX_RuNneR_ Inactive 20 Tháng mười 2015 19 Tháng tám 2016 - 9:19 am
[TheJedi]Lightning_Count Inactive 25 Tháng tám 2013 3 Tháng ba 2017 - 2:01 am
[TheJedi]Bug_ Inactive 21 Tháng một 2016 16 Tháng bảy 2017 - 6:33 pm
[TheJedi]7Sam Inactive 20 Tháng một 2016 26 Tháng bảy 2017 - 4:09 pm
[TheJedi]Reverie Inactive 6 Tháng tư 2016 30 Tháng chín 2017 - 4:13 am
WARshney_ Inactive 5 Tháng chín 2013 18 Tháng sáu 2017 - 8:35 am
Spyda Inactive 18 Tháng chín 2013 11 Tháng năm 2016 - 4:49 am
[TheJedi]Instinct0 Inactive 9 Tháng mười một 2014 28 Tháng sáu 2017 - 9:19 pm
[TheJedi]jugband Inactive 15 Tháng năm 2015 10 Tháng mười 2017 - 8:04 pm
[TheJedi]_KG_ Inactive 27 Tháng sáu 2013 7 Tháng mười một 2017 - 9:43 pm
[TheJedi]Diggle_ Inactive 9 Tháng bảy 2014 23 Tháng sáu 2017 - 7:03 am
__NOH__ Inactive 19 Tháng năm 2014 Hôm nay, 4:30 pm
_Akinaga_ Inactive 1 Tháng một 2015 10 Tháng mười 2017 - 6:00 pm
[TheJedi]HallisYoScholar Inactive 16 Tháng sáu 2014 30 Tháng mười 2017 - 7:18 pm
[TheJedi]SparK Inactive 19 Tháng mười 2015 1 Tháng mười 2017 - 2:08 pm
[TheJedi]Poelsebread Inactive 5 Tháng ba 2015 19 Tháng tám 2017 - 7:11 pm
[TheJedi]NothingOnYou Inactive 6 Tháng sáu 2013 14 Tháng hai 2017 - 10:48 pm
_Air_Nirvana Inactive 4 Tháng sáu 2014 9 Tháng mười 2016 - 7:34 am
_Lazarus Inactive 4 Tháng bảy 2016 8 Tháng chín 2017 - 10:17 am
[TheJedi]R3hab_ Inactive 28 Tháng ba 2014 11 Tháng ba 2017 - 5:52 am
kliX Inactive 14 Tháng mười hai 2013 23 Tháng chín 2017 - 10:14 pm
[TheJedi]oompzinho Inactive 8 Tháng một 2014 Hôm qua, 4:22 pm
[TheJedi]Vyse__ Inactive 7 Tháng mười hai 2014 8 Tháng mười một 2017 - 5:24 am
Sunset_ Inactive 27 Tháng năm 2015 Hôm nay, 11:43 am
Rgeadn Veterans 16 Tháng mười 2016 Hôm nay, 5:44 pm
d0dge Veterans 28 Tháng mười một 2012 30 Tháng mười 2017 - 8:05 pm
[TheJedi]_n0ne_ Veterans 29 Tháng tám 2012 5 Tháng bảy 2017 - 7:47 pm